- Privacy Policy

PRIVACY POLICY

 

Europese Privacywet (AVG)

De nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingaande 25 mei 2018) geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken en is van toepassing voor het bijhouden van afspraken met klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie. Pedicures en medisch pedicures registreren meer gegevens van hun cliënten, ook op het gebied van hun gezondheid. Gegevens over de gezondheid behoren tot de gevoeligste (bijzondere) persoonsgegevens die er zijn. Deze gegevens zijn dan ook niet voor niets wettelijk extra beschermd via de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO wordt in de toekomst ook veranderd, hoe en wanneer is op dit moment nog niet duidelijk.

 

Verantwoordingsplicht

Als praktijkhoudster van Annelies Voetservice heb ik een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat ik moet kunnen aantonen dat mijn praktijk in overeenstemming met de AVG handelt. Dat heb ik gedaan door de volgende punten te registeren:

 •        welke persoonsgegevens ik vastleg
 •        met welk doel
 •        waar deze gegevens vandaan komen
 •        en met wie ik ze deel / moet delen

Dit overzicht kan Annelies Voetservice ook nodig hebben als cliënten hun privacy-rechten uitoefenen. Als cliënten namelijk vragen hun gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan moet Annelies Voetservice dit doorgeven aan de organisatie(s) waarmee Annelies Voetservice de gegevens van uw cliënt(en) heeft gedeeld (na overleg met u).

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft richtlijnen opgesteld over de meldingsplicht van datalekken, het kwijtraken, verlies of diefstal van uw laptop of USB-stick waarop klantgegevens staan. Dit dient Annelies Voetservice dan te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen dan aangeven wat de Annelies Voetservice moet doen.

 

Bescherming klantgegevens

 • De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden. Gegevens over de gezondheid van de cliënt mogen alleen worden genoteerd als die noodzakelijk zijn voor de (pedicure)behandeling. De cliënt dient in dat geval te tekenen dat zij Annelies Voetservice daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Annelies Voetservice praat niet met anderen over haar cliënten, behalve als er sprake is van een verwijzing naar een arts of specialist (en na toestemming van de cliënt). 
 • Annelies Voetservice deelt op geen enkele wijze gegevens en/of foto’s, ook niet digitaal, zonder toestemming van de cliënt.
 • Annelies Voetservice verstrekt zonder voorafgaande toestemming of noodzaak geen klantgegevens aan derden of anderen, tenzij deze derden of anderen belast zijn met of leidinggeven of noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij de dienstverlening, of wanneer gegevensverstrekking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de klant.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Annelies Voetservice verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst, voetverzorging en verkoop voetzorgproducten

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Annelies Voetservice de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN
 • Gegevens over gezondheid
 • Medicatie o.a. gebruik bloedverdunners t.b.v. uitvoering veilige voetzorg

 

Uw persoonsgegevens worden door Annelies Voetservice opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar in verband met het voldoen aan de wettelijke verplichting.

 

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft over de Privacy policy dan kunt u contact met mij opnemen. Tevens is een kopie van dit document  op te vragen bij Annelies Voetservice.

 

De Rijp, mei 2018

 

 

 

Annelies Vlaar

Westeinde 3A

1483 EA  DE RIJP

0299-397372 / 06-23036423

www.anneliesvoetservice.nl

info@anneliesvoetservice.nl